Dovoz Ábel kuriérom možný v rámci Bratislavy a okolia každú stredu. Osobný odber možný pon-pia 16:00-22:00, víkend 15:00-22:00

Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlasujem, že udeľujem súhlas so spracovaním všetkých mnou poskytnutých osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, občianskym združením CFO Club-om, so sídlom Podjavorinskej 4, 811 03 Bratislava – Staré mesto, IČO: 42272602, ktorý je prevádzkovateľom osobných údajov, a to pre účely vzniku členstva a aktivít spojených s členstvom v CFO Club-e, a s ich následným spracovaním, a ďalej súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov pre marketingové účely prevádzkovateľa a partnerov CFO Club-u, t.j. zasielaním informácií o organizovaných akciách a iných aktivitách, s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje.

Tento súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu neurčitú, avšak rozumiem, že ho môžem kedykoľvek písomne odvolať na adrese prevádzkovateľa. Vyhlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä § 28 (napr. právo na opravu nesprávnych údajov, odvolať súhlas, na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil a pod.). Vyhlasujem, že súhlasím so zverejnením mnou poskytnutých osobných údajov, a to konkrétne mena a priezviska/obchodného mena, na internetovej stránke CFO Club-u a iných materiáloch CFO Club-u.

INFORMÁCIA O COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré na váš počítač umiestňuje navštívený webový portál. Používajú sa veľmi často, aby mohli webové stránky fungovať, respektíve fungovať efektívnejšie a aby poskytli informáciu majiteľom portálu. Ak vám použitie cookies spôsobuje nejaké problémy, môžete ich riadiť cez svoj prehliadač alebo odstrániť vymazaním z „histórie prehliadania“ (cache) po opustení stránky.

Používame cookies Google Analytics. Tieto cookies nám pomáhajú zlepšovať naše stránky a poskytnúť nám informácie o tom, ako užívatelia s našimi stránkami komunikujú, aký je počet návštevníkov stránok, navštevované stránky a dĺžka času stráveného na portále. Tieto cookies nezbierajú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. Všetky informácie, ktoré cookies zbierajú, sú súhrnné a teda anonymné. Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača za účelom odstránenia a blokovania cookies. Tieto cookies sú typu Stále (zostávajú v prehliadači aj po ukončení návštevy portálu, pokým ich nevymažete).

Taktiež používame cfclb cookie. Táto cookie je Dočasného typu (zostáva vo vašom prehliadači len počas návštevy príslušného portálu).

V súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, pokračovaním v používaní tejto web stránky bez zmeny vašich nastavení súhlasíte s tým, aby sme použili cookies tak, ako je popísané vyššie.

Návrat hore